Dikt av Alfred Hauge


Dikt av Ryfylke diktaren Alftrd Hauge. Måla i høve utstillinga ved Galleri Hagalid . Hjelmeland kommune i Ryfylke. Materiale: Linlerret Tek: Olje  
Dikt av Alfred Hauge
Måleri

O, bli hos meg.


O, bli hos meg. Vers frå salme skrive av Henry Francis Lyte. Materiale: linlerret Tek: Olje  
O, bli hos meg.
Måleri

Vern over heimen. Protection over the home.


Materiale: Lerretspapir Tek. Olje. Bladgull Inspirasjon frå norønske  vernesymbol.
Vern over heimen. Protection over the home.
Måleri

Vern. Protection.


Materiale: Eik Tek. Olje. Kobberblad Inspirasjon frå Norrøne vernesymbol.
Vern. Protection.
Måleri

Rettferd. Justice


Materiale: Eik.   Tek. Olje. Bladgull

«Miserabiles Personae» «De svake i samfunnet» På Nore og Uvdal Bygdetun i Kyrkjebygda i Nore og Uvdal kommune vil de denne sommaren kunne oppleve Landslovutstillinga  saman med ei utstilling av mine bilder. I 2024 er det 750 år sidan kong Magnus IV Lagabøters Landslova vart gjeven. Landslova som kom i1274  er eit storverk ikkje bare i norsk, men i europeisk rettshistorie. Dette vert feira med ei vandreutstilling fram til og med 2024, i regi av  Bergen Universitetet med leiaren  professor i rettshistorie Jørn Øyrehagen Sunde og  Stavanger barnemuseet. Utstillinga er og ei barneutstilling, som  passer for både barn og vaksne. Utstillinga vil visa fram korleis Landslova av 1274 endra norsk rett og samfunn, og la fundamentet for den statsdanning som Noreg framleis kviler på.» Kong Magnus Lagabøters landslov av 1274 (Landslova) tok hensyn til de fattige. Miserabiles Personae er en betegnelse for de fattige og de som står svakt i samfunnet. Utstillingen formidler nettopp barns- og svake samfunnsgruppers kår i det norske middelaldersamfunnet.  

Rettferd. Justice
Måleri

Løyndom. Secrecy


Smykkeskrin. Løyndom Materiale: Bjørk Tek. Olje H:8 B:33 Dreia av Anneli Engeland
Løyndom. Secrecy
Tredimensjonale skulpturelle gjenstandar

Løyndom. Secrecy


Smykkeskrin. Løyndom Materiale: Bjørk Tek. Olje H:8 B:33 Dreia av Anneli Engeland
Løyndom. Secrecy
Tredimensjonale skulpturelle gjenstandar

Løyndom. Secrecy


Smykkeskrin. Løyndom Materiale: Bjørk Tek. Olje H:8 B:30 Dreia av Anneli Engeland
Løyndom. Secrecy
Tredimensjonale skulpturelle gjenstandar

Løyndom. Secrecy


Smykkeskrin. Løyndom Materiale: Bjørk Tek. Olje H:8 B:32 Dreia av Anneli Engeland
Løyndom. Secrecy
Tredimensjonale skulpturelle gjenstandar

Løyndom. Secrecy.


Smykkeskrin Løyndom. Secrecy Materiale: Bjørk Tek. Olje H:8 B:30 Dreia av Anneli Engeland
Løyndom. Secrecy.
Tredimensjonale skulpturelle gjenstandar

Løyndom. Secrecy.


Smykkeskrin. Løyndom. Secrecy Materiale: Bjørk Tek. Olje H:8 B:30 Dreia av Anneli Engeland
Løyndom. Secrecy.
Tredimensjonale skulpturelle gjenstandar

Løyndom. Secrecy


Smykkeskrin Løyndom` Materiale: Bjørk. Birch Tek. olje Dreia av Anneli Engeland
Løyndom. Secrecy
Tredimensjonale skulpturelle gjenstandar

Kontroll. Control


Eikeplate Tek: Bygd opp som eit ikonmåleri, med kridt-lim grundering Limfarge, olje og bladgull H:120, B:60
Kontroll. Control
Måleri

Djupet. The depth


Djupet. The depth. Alm Tek. olje Dreia av Arne Bakke Mæhlen
Djupet. The depth
Andre uttrykk

Nordlys. Nothern lights. Detail


Nordlys. Nothern lights. Detail Bjørk. Birch Tek. Olje Dreia av Arne Solli
Nordlys. Nothern lights. Detail
Andre uttrykk

Nordlys. Nothern lights bakside


Nordlys. Nothern Lights Bakside Bjørk. Birch Tek. olje Dreia av Arne Solli
Nordlys. Nothern lights bakside
Tredimensjonale skulpturelle gjenstandar

Nordlys. Northern lights


Tittel: Nordlys. Northern lights Bjørk. Tek. olje Dreia av Arne Solli
Nordlys. Northern lights
Tredimensjonale skulpturelle gjenstandar

Eidfjord Pianorama. Piano til Eidfjord kommune. Detalj.


24jun.-21.aug. 2022 Schimmel piano frå 1985, tilhøyrande Eidfjord kommune. Detalj
Eidfjord Pianorama. Piano til Eidfjord kommune. Detalj.
Andre uttrykk

Pianorama. Galleri N. Bergslien. Eidfjord. Detalj


Schimmel Konsertpiano 1985, tilhøyrande Eidfjord kommune. Detalj: Teknikk Oljelasur, Bladgull. olje
Pianorama. Galleri N. Bergslien. Eidfjord. Detalj
Andre uttrykk

Pianorama. Utstilling ved galleri N. Bergslien. Eidfjord 24.06 – 21.08.2022


Schimmel konsert piano frå 1985,  tilhøyrande Eidfjord Kommune. Detalj,  teknikk: Bladgull, olje  
Pianorama. Utstilling ved galleri N. Bergslien. Eidfjord 24.06 – 21.08.2022
Andre uttrykk

Pianorama. Utstilling ved galleri N. Bergslien. Eidfjord 24.06-21.08. 2022


Klassisk Schimmel Piano frå 1985. Konsertpiano tilhøyrande Eidfjord Kommune. Materiale: Eik. Fekk ny farge ved at eg måla det opp med ein svart oljelasur Listverk i gullpigment og olje. Dekorasjonene vart utført med bladgull, svarte, mørkeraude nyanser og koboltblått oljemaling. Notane i dekorasjonene er "Eidfjordsongen" Tekst: Edward Seim. Melodi: "Norges Skaal" av Andre Gretry.  
Pianorama. Utstilling ved galleri N. Bergslien. Eidfjord 24.06-21.08. 2022
Andre uttrykk

Pianorama Eidfjord Kommune


Fjord Pianorama 24.06-21.08 2022 Kunstprosjekter inspirert av kunstnaren Luke Jerram, UK, sitt internasjonale turnerande streetpianoprosjekt "Play Me I`m Yours" der dekorerte piano er sett ut i mange storbyar til fri bruk for publikum. http://www.streetpianos.com/ Harding Puls utvider dette prosjektet og gjer det på vår måte. Gode piano, som vert lagt ut på Finn.no under "gitt bort," står i sentrum for prosjektet vårt. Me stiller spørsmålet: Kva seier det om pianoet sin plass, representerer det samtidas haldning til den kulturelle verdien av eit instrument? "Mitt Piano" tilhøyrer Eidfjord kommune.  Konsertpiano i samfunnshuset.        
Pianorama Eidfjord Kommune
Andre uttrykk

Raudruss 2020 “Tru, håp og kjærlighet”


Å være raudruss under Coratider med håp for framtida. "Tru, håp og kjærlighet" Teknikk: Tekstilmåling
Raudruss 2020 “Tru, håp og kjærlighet”
Andre uttrykk

Raudruss 2020 “tru, håp og kjærlighet”


Raudruss  under Coronatida 2020, med symbolet for framtida, "Tru håp og kjærlighet" Teknikk: Tekstilfarger
Raudruss 2020 “tru, håp og kjærlighet”
Andre uttrykk

“Vegen inn i framtida”


Etter inspirasjon av fotografen Knud Knudsen liv og kunst. Linlerret Teknikk: Olje H:60 B:120
“Vegen inn i framtida”
Måleri

Giclee trykk for salg. Signert grafikk. “Sumarleik”


Signert grafikk trykk "Sumarleik" Giclee trykk m/passepartout H:52 B:69 Pris kr 4 000,- Pris m/PP og ramme kr. 6 300,-
Giclee trykk for salg. Signert grafikk. “Sumarleik”
Giclee trykk

Giclee trykk for salg. Signert grafikk. “Livsveven”


Signert grafikk trykk "Livsveven" Giclee trykk med PP. H:50 B:52 Pris kr. 3 500,-. Pris m/PP og ramme kr. 5 500,-
Giclee trykk for salg. Signert grafikk. “Livsveven”
Giclee trykk

Giclee trykk for salg. Signert grafikk “Hjarteband”


Signert grafikk trykk "Hjarteband" Giclee trykk med Passepartout (PP) H:96 B:50 Pris kr. 4 500,- M/PP og ramme kr. 7 100,-
Giclee trykk for salg. Signert grafikk “Hjarteband”
Giclee trykk

Giclee trykk for salg. Signert grafikk. “Stavn”


Signert grafikk trykk "Stavn" Giclee trykk m/PP H:75 B:50 Pris kr. 4 000,- m PP og/ramme kr. 6 300,-
Giclee trykk for salg. Signert grafikk. “Stavn”
Giclee trykk

Giclee trykk for salg. Signert grafikk. Hustavle “Herren er min Hyrde.”


Signert grafikk trykk "Herren er min hyrde" Hustavle Giclee trykk m/PP H:50 B:75: Pris kr. 4 000,- m/ramme kr. 6 300,-
Giclee trykk for salg. Signert grafikk. Hustavle “Herren er min Hyrde.”
Giclee trykk

Giclee trykk for salg. Signert Grafikk “Tru, håp og kjærleik”


Signert grafikk trykk, "Tru, håp og kjærleik" Giclee trykk m/ passepartout (PP) H:55 B:89 Kr. 4 500,- m/ passepartout (PP) og ramme: Kr. 7 200,-
Giclee trykk for salg. Signert Grafikk “Tru, håp og kjærleik”
Giclee trykk

“Hjarteband II”


"Hjarteband II" Linlerret. H: 180. B: 50. Teknikk: Olje/Bladgull Utsmykningsoppdrag for Kapellet til Ulvik Omsorgsenter.
“Hjarteband II”
Måleri

“Hjarteband I”


"Hjarteband I" Linlerret H: 180. B: 50 Teknikk: Olje/Bladgull Utsmykningsoppdrag til Kapellet ved Ulvik Omsorgsenter
“Hjarteband I”
Måleri

Den Nasjonale Kulturminnedagen 2019


Den Nasjonale Kulturminnedagen 2019

“Utdrag frå Landslova” Landslovprosjektet


Materiale: Eik   H: 164 B: 69 Tek. Olje/bladgull Tekst: Sitat henta frå Landslova IV-18: Domarane er utnemnde for at dei skal vurdere saker og misgjerningar og tilpasse domen etter omstenda, og ikkje, som mange fåkunnige har sagt, bare døma etter lov. Dommarane skal velja det som er best for domfelte. Sitat henta frå Landslova II-2 Kongen skal regjera den verdslege delen av riket, og biskopen skal regjera den åndelege delen. Og kvar av dei skal styrka den andre i si regjering, og vedkjenna at dei har fått si makt frå Gud og ikkje som eit resultat av eigen innsats. Sitat Henta frå Landslova II-7 Det er eit godt råd at kvar skal oppføra seg vel mot seg sjølv og sine i si levetid, og meir når ein er frisk enn sjuk, for venskap og ettermæle er usikkert.
“Utdrag frå Landslova” Landslovprosjektet
Måleri

“Domens fire søstre” Landslovprosjektet


Linlerret H:120 B:82 Tek. Olje/bladgull Tekst: Miskunn skal passa på så ikkje vreide og fiendskap kjem i domen. sanninga skal sjå til at det ikkje blir bore fram løgn. Rettvise skal passe på at domen ikkje blir omskipla av urett. fredsemd skal passa på at ikkje altfor harde domar blir felte i vreide før rett dom blir avsagd.
“Domens fire søstre” Landslovprosjektet
Måleri

“Guds fire døtrer” landslovprosjektet


Linlerret H:60 B:120 Tek. Olje Tekst: Nåde og sanning skal møta kvarandre. rettferd og fred kyssa kvarandre. Guds fire døtrer spring ut av Salme 85 der det heiter at «Godleik og sanning skal møte kvarandre, rettferd og fred kyssa kvarandre». Dette vart så utvikla i jødisk tradisjon til ei historie om fire søstrer som mellom anna gav Gud råd då han dømte Adam og Eva. Dei fire søstrene vart òg omtalt som Guds døtrer for å visa kor nært verdiane dei representerte stod det guddommelege. Historia om Guds døtrer vart deretter tatt inn i ein kristen tradisjon i Frankrike av Bernhard av Clairvaux på fyrste havdel av 1100-talet,og vart kjent i Noreg på siste halvdel av same hundreåret. Denne historia kom så til å spela ei heilt sentral rolle då den norske staten vart skapt på 1100-og 1200-talet. Då gjekk Noreg frå eit vikingsamfunn der den sterkaste sin rettog bruk av vald var legitimt, og frå eit ættesamfunn der kvar tok vare på sine eigne, til ein stat der alle skapt i Guds bilete hadde krav på omsorg. Så vellukka var omdanninga at historia om Guds fire døtrer kunne forsvinna inn i gløymsla. Jørn Øyrehagen Sunde
“Guds fire døtrer” landslovprosjektet
Måleri

“Allianse” Landslovprosjektet


Maleri linlerret H:117 B:82 Tek: Olje/bladgull Tekst: sanning skal renna upp av jordi, og rettferd skoda ned frå himmelen. herren skal og gjeva det som godt er, og vårt land skal gjeva si grøda. Landslovprosjektet er leia av Jørn Øyrehagen Sunde, professor i rettshistorie ved Det juridiske fakultet, UiB. Maleriet er inspirert frå Prinsesse Kristine av Tunsberg, dotter av Håkon Håkonson. Ho vart gift med prins Don Filipe av Spania i 1258 Denne bindinga Spania - Norge førte til at Norge ved bror til Prinsesse Kristina, Prins Magnus seinare Lagabøte IV fekk førstehåndskjennskap til Kong Alfons X store lovgivningsverk Las siete Partidas Dette førte til stor innflytelse på landslova Magnus Lagabøte IV danna i 1274.
“Allianse” Landslovprosjektet
Måleri

Hustavle


Måleri, "Eg har noko eg bare har når eg gjev det burt, kjærleiken." Lyrikk av Helge Torvund. Linlerret H: 80 B:60 Teknikk: Olje/bladgull
Hustavle
Måleri

Hustavle


Måleri. "Se i begge mine hender har jeg tegnet deg. Linlerret H: 40. B: 40. Teknikk: Olje
Hustavle
Måleri

Tru, håp og kjærleik


Måleri, L: 83, b:40 Eikeplate Tek. Kridt-lim grundering/olje/bladgull Måleriet er bygd opp på same måten som eit ikon, med 12 lag med kridt/lim grundering på ei treplate. Tynne gjennomskinelege lag med oljelasur, gjev grunnlaget for komposisjonen. Symbolet tru,håp og kjærleik er belagt med 23 3/4 karat bladgull.
Tru, håp og kjærleik
Måleri

Blåtimen


Blåtime (900x598) (2) « Blåtimen» Dreia skål av Knut Artur Engeland. Materiale bjørk.D.42 cm. Tek. Olje
Blåtimen
Tredimensjonale skulpturelle gjenstandar

Plakat Bygdalarm


Bygdalarm 2014 (457x640) (3) (286x400)Plakat til årets musikkfestival Bygdalarm i Øystese 3-5. juli 2014
Plakat Bygdalarm

Julekuler


Julekuler 2013 Dreia av Harald Bjørndalen.
Julekuler
Tredimensjonale skulpturelle gjenstandar

Vi ynskjer jula Velkomen!


Julekuler Dreia av Harald Bjørndal  
Vi ynskjer jula Velkomen!
Tredimensjonale skulpturelle gjenstandar

Og mørke går over i dagen.


Og mørke går over i dagen.
Tredimensjonale skulpturelle gjenstandar

Brui II


Eikeplate. H. 60 B. 60 Teknikk Olje. Dikt av Olav H. Hauge
Brui II
Måleri

Brui I


Eikeplate. H. 60  B. 60 Teknikk: Olje. Dikt av Olav H. Hauge
Brui I
Måleri

Skisse


Skisse m. stafferingspensel. Teknikk: olje
Skisse
Skisser

Lysning


Skål i lønn. Teknikk: Olje / bladgull  
Lysning
Tredimensjonale skulpturelle gjenstandar

Skerries


Teknikk: Olje Linlerret H:60 B:60 Dikt av Olav H. Hauge
Skerries
Måleri

Sumardans


Teknikk:  Olje. Linlerret H: 60. B: 120  
Sumardans
Måleri

Rotvelta


Teknikk: Linlerret/Olje,  H:150, B:120


Rotvelta

Det er så fagert i skogen å vandra
og sjå kor det veks av tre og av strå.
Ved nylaga vegar og attgrodde stiar
Er alltid nytt liv og forandring å sjå.

Dei finaste trea du finne i teigen.
Dei er for auga ein hugnad å sjå
Dei står der så rake utan eit lyte
med kruna i toppen og smågreiner på.

Men borte ved brotet ligg det ein krakje
den har prøvt feste til berget det grå.
Men i uver og storm det rauk overende
Og ligg der knuga til marka på skrå.

Men litt av rota heng att i jorda
så treet er grønt om det enn ligg på skrå
Og toppen seg krøkjer og løfter mot høgdi
Mens stamma er krøkt og ulikeleg å sjå.

Mannen sku ha seg vyrkje til båten
og fann treet og kroken som passa til slikt
Skulle båtar få både form og styrke
Kunne ikkje alt vera hoggande likt.

Det finaste treet vart dekk og forhudning
Vart høvla og smurt og skinande blankt
Mens kroken ved brotet vart øksa og forma
og gøymt under dekk som støtte og spant.

Båten la ut på blikkstille fjorden
og plankane skuva sjøen ifrå.
Men så rauk det opp med storm og med kuling
Då kom dei til nytta spanta på skrå.

Ja, det kan me læra av treet og kroken
At alle saman me verdfulle er.
Dei fleste likjest nok kroken ved brotet
Som lyfter sin topp om ei rotvelt den fer.

Det som er særmerkt mot rotvelte treet
Er røtene små som i jorda heng att
Dei tek til seg næring, det tykkjest så lite
Men nok å ha liv og få spennkrafta att.

Sigmund Leigland.
Rotvelta
Måleri

Hjarteband VII


Teknikk: olje/ bladsølv. Eikeplate B: 30. H: 60
Hjarteband VII
Måleri

Hjarteband V


teknikk: Eikeplate, olje /  bladsølv. B: 30  H: 60.
Hjarteband V
Måleri

Kontroll II


Teknikk: kritt/lim grundering  på treplate, B: 60, H: 120. olje / bladgull.
Kontroll II
Måleri

Solarglad I


Teknikk Olje / bladgull. Eikeplate B: 30, H: 60  
Solarglad I
Måleri

Stille natt


Teknikk: Olje, H: B: Vase dreia av Arne B. Mælen
Stille natt
Tredimensjonale skulpturelle gjenstandar

I mors liv


teknikk: olje. Dreia av Arne B. Mælen
I mors liv
Tredimensjonale skulpturelle gjenstandar

Hjarteband X


Hjarteband X
Måleri

Eit skår i gleda III


Eit skår i gleda III
Tredimensjonale skulpturelle gjenstandar

Borni leikar


Måleri Teknikk : gritt/limgrundering. Olje Str. B: 70 H: 120/ Dikt av Olav H Hauge.  
Borni leikar
Måleri

Livshjul


Teknikk: Olje
Livshjul
Tredimensjonale skulpturelle gjenstandar

Hjarteband


Teknikk: Olje / bladgull Linlerret  H;60, B.120
Hjarteband
Måleri

Under Bergfall


Under Bergfall
Tredimensjonale skulpturelle gjenstandar

Eit skår i gleda


Teknikk: Olje/ bladgull. Skål av bjørk, dreia av Knut Artur Engeland.  
Eit skår i gleda
Tredimensjonale skulpturelle gjenstandar
Levert av Fusit