“Allianse” Landslovprosjektet


Maleri linlerret H:117 B:82 Tek: Olje/bladgull

Tekst: sanning skal renna upp av jordi, og rettferd skoda ned frå himmelen. herren skal og gjeva det som godt er, og vårt land skal gjeva si grøda.

Landslovprosjektet er leia av Jørn Øyrehagen Sunde, professor i rettshistorie ved Det juridiske fakultet, UiB.

Maleriet er inspirert frå Prinsesse Kristine av Tunsberg, dotter av Håkon Håkonson.
Ho vart gift med prins Don Filipe av Spania i 1258
Denne bindinga Spania – Norge førte til at Norge ved bror til Prinsesse Kristina, Prins Magnus seinare Lagabøte IV fekk førstehåndskjennskap til Kong Alfons X store lovgivningsverk Las siete Partidas
Dette førte til stor innflytelse på landslova Magnus Lagabøte IV danna i 1274.

Levert av Fusit