“Domens fire søstre” Landslovprosjektet


Linlerret H:120 B:82 Tek. Olje/bladgull

Tekst: Miskunn skal passa på så ikkje vreide og fiendskap kjem i domen.
sanninga skal sjå til at det ikkje blir bore fram løgn.
Rettvise skal passe på at domen ikkje blir omskipla av urett.
fredsemd skal passa på at ikkje altfor harde domar blir felte i vreide før rett dom blir avsagd.

Levert av Fusit