“Hjarteband I”


“Hjarteband I” Linlerret H: 180. B: 50
Teknikk: Olje/Bladgull
Utsmykningsoppdrag til Kapellet ved Ulvik Omsorgsenter

Levert av Fusit