“Hjarteband II”


“Hjarteband II”
Linlerret. H: 180. B: 50. Teknikk: Olje/Bladgull
Utsmykningsoppdrag for Kapellet til Ulvik Omsorgsenter.

Levert av Fusit