Hjarteband


Teknikk: Olje / bladgull

Linlerret  H;60, B.120

Levert av Fusit