Hustavle


Måleri. “Se i begge mine hender har jeg tegnet deg.
Linlerret H: 40. B: 40.
Teknikk: Olje

Levert av Fusit