Rettferd. Justice


Materiale: Eik.   Tek. Olje. Bladgull

«Miserabiles Personae» «De svake i samfunnet»

På Nore og Uvdal Bygdetun i Kyrkjebygda i Nore og Uvdal kommune vil de denne sommaren kunne oppleve Landslovutstillinga  saman med ei utstilling av mine bilder.

I 2024 er det 750 år sidan kong Magnus IV Lagabøters Landslova vart gjeven. Landslova som kom i1274  er eit storverk ikkje bare i norsk, men i europeisk rettshistorie.

Dette vert feira med ei vandreutstilling fram til og med 2024, i regi av  Bergen Universitetet med leiaren  professor i rettshistorie Jørn Øyrehagen Sunde og  Stavanger barnemuseet.

Utstillinga er og ei barneutstilling, som  passer for både barn og vaksne.

Utstillinga vil visa fram korleis Landslova av 1274 endra norsk rett og samfunn, og la fundamentet for den statsdanning som Noreg framleis kviler på.»

Kong Magnus Lagabøters landslov av 1274 (Landslova) tok hensyn til de fattige. Miserabiles Personae er en betegnelse for de fattige og de som står svakt i samfunnet.

Utstillingen formidler nettopp barns- og svake samfunnsgruppers kår i det norske middelaldersamfunnet.

 

Levert av Fusit