Tru, håp og kjærleik


Måleri, L: 83, b:40
Eikeplate
Tek. Kridt-lim grundering/olje/bladgull
Måleriet er bygd opp på same måten som eit ikon,
med 12 lag med kridt/lim grundering på ei treplate.
Tynne gjennomskinelege lag med oljelasur, gjev grunnlaget for komposisjonen.
Symbolet tru,håp og kjærleik er belagt med 23 3/4 karat bladgull.

Levert av Fusit