“Utdrag frå Landslova” Landslovprosjektet


Materiale: Eik   H: 164 B: 69 Tek. Olje/bladgull

Tekst: Sitat henta frå Landslova IV-18:
Domarane er utnemnde for at dei skal vurdere saker og misgjerningar og tilpasse domen etter omstenda, og ikkje, som mange fåkunnige har sagt, bare døma etter lov.
Dommarane skal velja det som er best for domfelte.

Sitat henta frå Landslova II-2
Kongen skal regjera den verdslege delen av riket, og biskopen skal regjera den åndelege delen. Og kvar av dei skal styrka den andre i si regjering, og vedkjenna at dei har fått si makt frå Gud og ikkje som eit resultat av eigen innsats.

Sitat Henta frå Landslova II-7
Det er eit godt råd at kvar skal oppføra seg vel mot seg sjølv og sine i si levetid, og meir når ein er frisk enn sjuk, for venskap og ettermæle er usikkert.

Levert av Fusit