Vern over heimen. Protection over the home.


Materiale: Lerretspapir

Tek. Olje. Bladgull

Inspirasjon frå norønske  vernesymbol.

Levert av Fusit