Hustavle


Hustavle

kr 4.000,00

Beskrivelse

Hustavle

” Gud gi meg slik sinnsro

at jeg formår å godta de ting

jeg ikke kan forandre –

de ting jeg kan –

forstand til å se forskjellen.”

Måla på treplate i bjørk / painted on wooden board in birch

Teknikk: Olje / technique:

H:35 B:52

Levert av Fusit